SİS DAĞI
SİS DAĞI


Sis Dağı, Doğu Karadeniz dağ sırasında yer alan, denizden yaklaşık 2.200 m yüksekliği olan bir dağdır. Giresun'un Görele ilçesinin 30 km güneyinde bulunan Sis Dağı, yörenin en yüksek dağıdır. Görele ve çevre ilçelerin halkı, yazları Sis Dağı yaylasına çıkıp, birkaç aylık burda kalırlar. Bu yaylada yaz aylarında kurulan ve halk arasındaki yaygın adıyla "Sis Pazarı" olan panayır, yakın çevrenin çok renkli bir festivali sayılır. Bu pazar-panayır, haftanın cumartesi günleri kurulur, tüm yaz boyunca sürer. Sis pazarında, türlü alış-verişin yanında, yenilip içilir, eğlenilir. Renkli yerel giysilerle genç kızlar, delikanlılar, davul-zurna ve kemençe eşliğinde horonlar oynar, folklor gösterileri yaparlar.


Görele yöresi folkloru, Sis Dağı'ndan derin izler taşımaktadır. Halkın sevinci, üzüntüsü, neşesi, tasası hep Sis Dağı ile doludur. Sis Dağı, yöre halkının dünyasında, en büyük dağdır. Hani ne derler, ' Başka büyük yok' tur. Sis Dağı'nın doruğundan, Karadeniz'i, Görele'yi, Giresun'u, hatta İstanbul'u ve dünyanın öte ucunu görebilirsiniz. Halkın inancı budur. Çevre halkının ezgileri, türküleri, deyiş ve ağıtları Sis Dağı ile doludur:


Sis Dağı beri bakar,
Suyu bulanık akar.
İki gözümün biri,
Dayma(daima) güzele bakar.


Oy Sis Dağı, Sis Dağı,
Ben yemem koyun yağı.
Kızlar benden istiyor,
Zülüfüne gülyağı.


Oy Sis Dağı, Sis Dağı,
Eritemedin karı.
Bu yıl da böyle geçsin,
Yüreğimin efk'rı.

Sis Dağı Yaylası

Giresun ili Görele ilçesinin sahile 40 km. mesafedeki en büyük dağı olan Aladağ'ın en yüksek tepesi Alimeydan (Sis) Dağı 2182 yüksekliktedir. Trabzon ve Giresun illeri sınır bölgesinde yer alan bu yörede Temmuz başına kadar karlar erimez. Bu gruba dahil sis pazarı yaylası, Erikbeli mevkiinin 25 km. kadar kuzey batısında yer alır. Sis Dağı'na Giresun-Eynesil yakınlarında sahilden içeri giren yaklaşık 40 km.'lik köy yolu ile ulaşılabilir.

Her yıl Temmuz ayının 3. Cumartesi günü yapılan "Sis Dağı Şenlikleri" yöredeki çok sayıda köy ve obadan gelenlerin katılmasıyla kutlanır. Sis Dağı "C statüsünde Milli Park " olarak korunmaya alınmıştır.SIS DAGI TÜRKÜLERi
Sis Dağı beri bakar,
Suyu bulanık akar.
Verin bana yarimi,
Sizi yıldırım yakar.


Sis Dağı'nın üstünden,
Geçtim de geçeceğim.
Yarim senin üstüne,
Soğuk su içeceğim.


Sis Dağı'nın başında,
Kar mısın bora mısın?
Alacağım kız seni,
On yedi de var mısın?


Sis Dağları karlandı,
Kargalar havalandı.
Hani bende şen yürek,
Şen yürek yaralandı.


Sis Dağı benim dağı,
Arkasında yatağım.
Öldür havu kocanı,
Günahına ortağım.


Sis Dağı'nın başında,
Davuşanım davaşan.
Yılda bir kurban keser,
Sevdasına karışan.


Sis Dağı'nın başında,
Yağan yağmur kar olsun,
Seni benden alanın,
iki gözü kör olsun.


Ağasar'ın başları,
Kesme kesme taşları.
Alacağadır) yari,
Vermedi kardaşları.


Sisin soğuk suları,
Akıyu dereleri.
Benim gönlüm sanadır,
Senin ki nerelere?


Sis'e duman gelende,
Damla atıyu damla,
işmar etsem görürler,
Bakışlarımdan anla.


Sis Dağı'nın üstünden,
Bulut geçiyu bulut.
Almam diyesun eme,
Gene ediyum umut.


Sise gidelim sise,
Sisin yolları çise.
Eller gidiyu Sise
Sen de gidelim bize.


Sis Dağı'nın suları,
Bulanık akıyısun.
Gözlerimin içine,
Sevdalı bakıyusun.


Kızlar beline sarar,
Peştambal ile bağı.
Gelin görün meşhurdur,
ilçedeki Sis Dağı.


Sise gittim yörüme,
Bakın akan terime.
Alamazsam kız seni,
Sayarım kaderime.


Yayla yayla gezersin,
Çiçekler ezersin.
Yayla da çiçek çoktur
. Hangisine benzerse.


Sis Dağı'nın başında
, Dumanlar yarışıyu.
Benim sevdiceğime,
Elleme karışıyu.


Sis Dağı'nın üstüne,
Pazar kurulur pazar.
Orada sevdalanır,
Delikanlılar, kızlar.Sis Dağı sisli olur,
Havası puslu olur.
Sevdalı savdasını,
Gelir burada bulur.


Al da gidelim beni,
Sisin pazarlığına.
Ölürsem koyun beni,
Kızlar mezarlığına.


Kireçhana başları,
Dokuz dönüm değil mi?
Al da beni kaçalım.
Ahrı ölüm değil mi?


Sis Dağı'nın üstünde,
Kuzu eti yediler.
Ben bir kıza vuruldum.
Nişanlıdır dediler.


Yaylaya giden kızlar,
Sis pazarında kalsa.
Allah habu canımı,
Yarin koynunda alsa.Sis Dağı, adını, üzeri ve eteğinin çoğunlukla sisli olmasından almıştır. Bazen tepeleri güneş iken eteklerine sis göllenmekte, bu manzara üstten deniz gibi görülmektedir.

Ye kavurmayı, iç soğuk suyu; yalın ayak yürü topuk çimler üzerinde; doldur ciğerlerine temiz ve serin havayı; seyret manzarayı!..İşte burası Sis Dağı; gönül ve sevgi otağı; Çepni diyarı... Bir başkadır Ağasar, bir efsanedir Sis Dağı!..


Görele, Eynesil ve Şalpazarı ilçe sınırları içerisinde bulunan Sis Dağı, Doğu Karadeniz sıradağları'nın uzantılarından biridir; Sahile 40 km. uzaklıkta olan Sis Dağına 1.5-2 satte ulaşılmaktadır. Sis Dağı üzerinde yirmiyi aşkın oba vardır. Obalar çevrede bulunan köy ve kasabaların adları ile anılır. Obalardan bazıları şunlardır: Eynesil, Şarli, Gülefyurdu, Ağalar Tamı, Ağılık Düzü, Yatak Yeri, Bakır Alanı, Erkek Su, Han Yanı, Ambarlı ve Örümcek Obaları olarak sayabiliriz. Deniz seviyesinden en çabuk ulaşılan ve en yüksek yer olması Sis Dağının önemini artırmaktadır. Sis Dağına ulaşım için daha çok iki güzergah kullanılır. Eynesil Ören Beldesi yolu, Şalpazarı, Geyikli ve Ağasar derelerini takip eden yol. Bunları dışında yakın çevre köylerde kendi belirledikleri patika yollardan ulaşırlar.Her yıl çevre yerleşim yerlerinin katılımı ile Temmuz aylarında Sis Dağı şenlikleri yapılır.Sis Dağı "C statüsünde Milli Park" olarak korunmaya alınmıştır.

“Öyle bir tutku ki asırlardır süren özlemin, yaşam biçimin doğa aşkını günümüze yansıyan bölümüdür. Yayla kültürü, doğa ile iç içe yaşamak binlerce yıllık göçebe geleneğinden kaynaklanmaktadır. Anadolu’ya taşınan bu anlayış günümüzde farklı uygulamalarla devam etmektedir. Eskilerin yol hikâyelerinden başlamak istiyorum. Kış mevsiminde karla kaplı olmayan sahil şeridinde otlayan hayvanlar yaz aylarında geniş otlakların bulunduğu yaylalara çıkarıldı. Okulların kapanması ile sahildeki boğucu nemli havadan kaçan insanlar yaylalara göç etmişlerdir. Mısır tohumlarının tarlaya ekilmesinden sonra başlayan hazırlıklar yolda ve yaylada gerekli olan ihtiyaçların at, katır gibi hayvanlara yüklenmesiyle yola çıkılır. Eskiden yapılan yayla göçleri bir yaşam biçiminin, tutkunun folklorik izleridir. İhtiyaçların doğrulduğu sepet (şelek) sırtlarda, süslü boncuklarla, püsküllü boğazlarına ziller (çan, kelek) bağlanan hayvanlar neşe içerisinde türkülerle devam eden yolculuk.”

Doğu Karadeniz dağları içerisinde kültürel ve tabi güzelliği açısından çok önemli bir yeri olan sis dağına Trabzon'dan, Giresundan ya da Gümüşhane'den ulaşılır. Her yıl belli zamanlarda sis dağında binlerce insan toplanarak sis dağı şenliklerini gerçekleştirirler. Sisdağı sisli olur suyu bulanık olur der türkünü biri. Sis eksik olmaz başından ya da eteğinden. Fakat sisin bir dağa böyle yakıştığına hiç bir yerde şahit olamazsınız. Çoğu zaman bulutlar dağın zirvesine ulaşamaz. Dumanın içerisinde yavaş yavaş yolculuk ederken birden zirvede çok yoğun bir güneş ışığıyla karşılaşırsınız. Bulutların üzerinde uçtuğunuz ya da uçan bir adanın üzerinde oluğunuzu sanırsınız. Çevresinde dev uçurumlar olan yem yeşil bir düzlük işte size şenlik meydanı. Bir rivayet anlatılmaktadır. Rus işgali sırasında köylü 7 genç kız namuslarına bir zarar verilmesinden korkarak dağın zirvesine sığınmıslar. Daha sonra Rusların dağa doğru geldiğini haber alınca ve saçlarını birbirine bağlayarak kendilerini uçurumdan aşağı atmışlar. Bu nedenle onların kendilerini attıkları yere 7 gelin tepesi denmeye başlanmış. Sis dağını gezdikten sonra Acısuya uğramayı ihmal etmeyin. Buraya yakın olan Acısu bildiğimiz maden sodası. Çeşmeden maden sodası içmek denemeyenler için ilginç gelebilir.

Giresun'da zirvesi her daim bulutlarla kaplı Sis Dağı Yaylası, her yıl binlerce kişiyle kucaklaşıyor. Gençlerin buluşup kaynaştığı, gönüllere ateşlerin düştüğü görkemli bir şölen kutlanıyor. Kemençe ve davul zurna eşliğinde binlerce ayak aynı anda yere vuruyor ve yer sarsılıyor. Odcu Haftası 180 yıllık bir gelenek. Her yıl Temmuz ayının 3. Cumartesi günü yapılan "Sis Dağı Şenlikleri" yöredeki çok sayıda köy ve obadan gelenlerin katılmasıyla kutlanır. Sis Dağı "C statüsünde Milli Park " olarak korunmaya alınmıştır
Sis Dağı
İbrahim Cırıt
Ekleme:12-08-2006
Karabörk Linkleri


BelediyeUlaşım


Coğrafya


Turizm


Ekonomi


Nüfus


Eğitim


Sağlık


Spor


Karabörk Adı


Soy Kütükleri


Kültür-Sanat


Kemençecilerimiz


Bitki Örtüsü


Köyden Simalar


Toplum-Yaşam


Tarihi Eserler


Gelenek-Görenek


Şehit ve Gazilerimiz


Bizden Başarı Hikayeleri


İz Bırakanlar


Yararlı Bilgiler


Dernek Haberleri


Yerel Haberler


Kim Ne İş Yapıyor?


Telefon Numaraları


MSN Adresleri


Bunları Biliyormusunuz?


Kuşköy


Düğün İlanları


Köyden Fıkralar


Köyden Şiirler


Sis Dağı


Islık(Işıklık)dili


Gelinkaya Efsanesi


Mağaralar


Resimlerle Tarihimiz


Gurbette Karabörk


Büyüklerden İnciler


Basında Karabörk


Karabörk'de görev yapan ünlüler


İletişim


Duyuru


Karabörk'de Yaşayan
Son Çınarlar


Ulusal LinklerTürkiye


Atatürk


Giresun


Bakanlıklar


Çevre


Tema Vakfı


Doğa Gönüllüleri


Kızılay


Bankalar


Döviz Kurları


Tübitak


Türkiye iş kurumu


Türk Dünyası


Osmanlı İmp.Sitesi


Ulusal Haberler


Uluslararası Haberler


Doğa Haberleri


İlginç Resimler


İstanbul Trafik KameralarıHava Durumu


Hayata Yön Veren Sözler


Seyahat Firmaları


Ulusal ve Yerel Gazeteler


Vergi Sorgulama


Kimlik No SorgulamaBaşarı Hikayeleri


Rüya Tabirleri


Acil Numaralar


Ulusal Fıkralar


Sağlık


Ulusal Şiirler


Şehirler Arası Uzaklık


Canlı TV ve Radyo


Şifalı Bitkiler


İlginç Olaylar


Sinema


Seyahat ve Gezi Rehberi
KARABÖRK BELDESİ
Ana sayfa yap
Sık Kullanılanlara Ekle
ANA SAYFA
KÖYDEN HABERLER
Z.DEFTERİ
RESİMLER
LİNKLER
GİRESUN
GÖRELE
KARABÖRK
T.OSMAN
FORUM
ÇANAKÇI
Karabörk Beldesi, Geyik tepesinden Sisdağının dik yamaçlarının görüntüsü